św. Maksymilian
Menu
Stowarzyszenia
Godziny mszy świętych
 • W niedzielę:
  Od września do czerwca:
  6.00, 7.30, 9.00, 10.00 (kaplica Matki Bożej Fatimskiej), 10.30, 12.00, 13.15, 16.30, 19.00.
  W lipcu i sierpniu:

  6.00, 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.30, 19.00.
 • W dni powszednie:
  6.30, 7.00, 9.00, 18.30.
 • W I piątek miesiąca:
  6.30, 9.00, 17.00, 18.30.
Sponsor
Życie i dzieło

Życie I Dzieło Św. Maksymiliana Marii Kolbego

(Rajmund Kolbe)
 • 08.01.1894 o godz. 1 w nocy - urodził się w Zduńskiej Woli. W tym samym dniu został ochrzczony. Rodzice: Juliusz Kolbe i Marianna zd. Dąbrowska
 • 29.06.1902 - przyjmuje I Komunię św. w kościele pw. Św. Mateusza w Pabianicach.
 • 1902 - 1905 W tym czasie w kościele w Pabianicach miało miejsce wydarzenie, które Rajmund Kolbe tak przedstwił swojej matce: "Prosiłem Matkę Bożą, żeby mi powiedziała, co ze mnie będzie... Wtedy Matka Boża pokazała mi się, trzymając dwie korony, jedną białą, a drugą czerwoną. Spytała, czy chcę tych koron: biała miała oznaczać, że wytrwam w czystości, a czerwona, że będę męczennikiem. Opowiedziałem, że chcę...".
 • 1906 - zdaje egzamin do szkoły handlowej w Pabianicach.
 • 18.08.1907 - przyjmuje sakrament bierzmowania w kościele Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli z rąk bpa Stanisława Zdzitowieckiego.
 • 1907 - rozpoczyna naukę w małym seminarium OO. Franciszkanów we Lwowie.
 • 04.09.1910 - rozpoczyna nowicjat w klasztorze OO. Franciszkanów i otrzymuje imię "Maksymilian".
 • 05.09.1911 - składa śluby czasowe i rozpoczyna 8 klasę gimnazjum.
 • 04.07.1912 - kończy 8 klasę gimnazjum, po wakacjach wyjeżdża na studia filozoficzne do Krakowa. Przełożeni widząc jego wybitne zdolności postanawiają wysłać go do Rzymu.
 • 30.10.1912 przybywa na studia do Rzymu i zamieszkuje w międzynarodowym Kolegium Serafickim OO. Franciszkanów.
 • 28.10.1914 - otrzymuje tonsurę.
 • 01.11.1914 - składa śluby wieczyste i przybiera sobie imię Maria.
 • 22.10.1915 - kończy studia filozoficzne uwieńczone doktoratem na "Gregorianum".
 • 20.01.1917 - po raz pierwszy uświadamia sobie potrzebę założenia organizacji maryjnej.
 • 17.10.1917 - zakłada stowarzyszenie Milicja Niepokalanej.
 • 28.04.1918 - przyjmuje święcenia kapłańskie w Rzymie z rąk kard. Bazylego Pompilii.
 • 22.07.1919 - otrzymuje w Kolegium Serafickim doktorat z teologii.
 • 24.07.1919 - powraca do Polski, rozpoczyna wykłady w Krakowie.
 • 11.01.1920 - ks. bp Sapieha udziela pisemnego błogosławieństwa dla M.I.
 • 27.02.1920 - o.Maksymilian stwierdza pogorszenie stanu swego zdrowia. Notuje w raptularzu: "Dziś nie miałem lekcji, bo krwią plułem w ostatnich dniach."
 • 18.06.1920 - wyjeżdża do Lwowa, aby kierować nowicjatem.
 • 10.08.1920 - wyjeżdża do Zakopanem na leczenie.
 • 02.01.1922 - Stolica Apostolska pismem wikariusza generalnego Benedykta XV, kard. B. Pompilii, zatwierdza kanonicznie "Milicję Niepokalanej" jako "Pobożny Związek Milicji Maryi Niepokalanej".
 • W pierwszych dniach stycznia 1922 - o. Maksymilian kwestuje w Krakowie, by uzyskać fundusze na pokrycie należności za druk pierwszego numeru "Rycerza Niepokalanej" - miesięcznika, który stanie się głównym organem prasowym Milicji Niepokalanej. W ciągu miesiąca wydaje pierwszy zeszyt pisma w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Zainteresowanie pismem początkowo nikłe.
 • 1924 - wydaje kalendarz Rycerza Niepokalanej na rok 1925 w nakładzie 12 tys. egzemplarzy i o objętości 104 stron.
 • 1925 - nakład "Rycerz Niepokalanej" sięga 30 tys. egzemplarzy, rośnie zadłużenie wydawnictwa na 38 tys. zł.
 • Od czerwca do października 1927 - trwają pertraktacje z księciem Druckim Lubeckim i jego plenipotentem w związku z nadaniem terenu pod budowę klasztoru - wydawnictwa w majątku Teresin k. Warszawy. W wyniku tych zabiegów powstaje "NIEPOKALANÓW".
 • 06.06.1927 - ustawiono i poświęcono figurkę Matki Bożej na przyszłym placu budowy.
 • 29.10.1927 - dekret Kongregacji o kanonicznym założeniu domu zakonnego w Niepokalanowie.
 • 12.11.1927 - o. Maksymilian odprawia pierwszą Mszę św. w kaplicy budującego się Niepokalanowa.
 • 08.12.1927 - prowincjał Franciszkanów o. Kornel Czupryk poświęca nowy klasztor i nadaje mu oficjalną nazwę "Niepokalanów".
 • 15.01.1930 - o. Maksymilian wyjeżdża do Rzymu w sprawie misji na Dalekim Wschodzie.
 • 26.02.1930 - wyjeżdża do Japonii.
 • 24.04.1930 - o. Maksymilian z br. Zenonem Żebrowskim i br. Hilarym Łysakowskim przybywa do Nagasaki.
 • 20.05.1930 - powstaje pierwsza odbitka korektorska japońskiego "Rycerza". Japoński tytuł:"Seibo no Kishi". Nakład 10 tys. egzemplarzy.
 • 04.06.1931 - o. Maksymilian zakupuje za miastem Nagasaki, w ubogiej dzielnicy Hikosan 4-hektarowy plac pod budowę konwentu. Konwent otrzymuje nazwę: Mugenzai no Sono - Ogród Niepokalanej.
 • 07.04.1933 - O. Maksymilian wyjeżdża do Polski na kapitułę prowincjalną.
 • W maju 1933 - wydaje pierwszy numer czasopisma "Rycerzyk Niepokalanej" dla młodzieży.
 • 04.11.1933 - powrót do Nagasaki.
 • 23.05.1936 - o. Kolbe na zawsze opuszcza Japonię i powraca do Polski.
 • 13 - 16.07 - 1936 - zostaje wybrany gwardianem Niepokalanowa.
 • 1936 - wydaje dziennik "Mały Dziennik".
 • 10.09.1936 - poświęcenie drugiej maszyny rotacyjnej dla "Małego Dziennika".
 • 26.05.1937 - poświęcenie elektrowni w Niepokalanowie.
 • 22.07.1937 - prowincjał Franciszkanów zatwierdza plany budowy kościoła w Niepokalanowie.
 • 31.12.1937 - uruchomiono w redakcji "Małego Dziennika" pierwszy dalekopis zakupiony w Niemczech.
 • 30.04.1938 - dwaj bracia zakonni kończą w Warszawie kurs pilotażu w związku z projektem urządzenia lotniska w Niepokalanowie.
 • 09.09.1938 - o. Kolbe udaje się do Warszawy i Raszyna na rozmowy w sprawie założenia w Niepokalanowie radiostacji nadawczej.
 • Wrzesień 1938 - druk pierwszego numeru "Małego Rycerzyka Niepokalanej" - miesięcznika dla dzieci do lat 10. Nakład 30 tys. egzemplarzy.
 • 1938 - Listopadowy numer "Rycerza Niepokalanej" osiąga nakład miliona egzemplarzy.
 • 8 i 11.12.1938 - dwie pierwsze próbne audycje radiostacji w Niepokalanowie.
 • Styczeń 1939 - wydano w Niepokalanowie pierwszy numer "Biuletynu Misyjnego" dla sympatyków i dobrodziejów misji.
 • Czerwiec 1939 - rozpoczęto betonowanie fundamentów pod kościół w Niepokalanowie.
 • 21.08.1939 - zostaje wybrany ponownie gwardianem Niepokalanowa.
 • 01.09.1939 - początek II wojny światowej. Klasztor w Niepokalanowie liczy ponad 600 zakonników i jest największym klasztorem katolickim w świecie.
 • 19.09.1939 - pierwsze aresztowanie o. Maksymiliana przez Niemców. Przebywa w obozie w Lamsdorf, następnie w Amtitz i w Ostrzeszowie. Zostaje zwolniony 8 grudnia i w następnym dniu powraca do Niepokalanowa.
 • W listopadzie 1939 - Niemcy wywożą z Niepokalanowa dalekopisy i część maszyn drukarskich, nieco później materiały budowlane na kościół.
 • 08.12.1939 - umieszczono w Niepokalanowie 3 tys. osób wysiedlonych z Poznańskiego.
 • W grudniu 1939 - o. Kolbe zarządza w Niepokalanowie stałą adorację Najświętszego Sakramentu i podejmuje u władz niemieckich starania o wznowienie "Rycerza Niepokalanej".
 • 1940 - od stycznia bracia zakonni w Niepokalanowie naprawiają i wyrabiają maszyny rolnicze i inne dla okolicznej ludności.
 • 21.11.1940 - pozwolenie władz okupacyjnych na jednorazowe wydanie "Rycerza Niepokalanej" na grudzień - styczeń 1940-1941.
 • 03.02.1941 - o. Maksymilian przyjmuje ostatnie śluby wieczyste od 10 braci zakonnych.
 • 17.02.1941 - w godzinach przedpołudniowych gestapo aresztuje o. Kolbego wraz z 4 ojcami. Grupę aresztowanych wywożą do Warszawy, do więzienia na Pawiaku.
 • 24.02.1941 - pierwszy list o. Kolbego z więzienia do współbraci zakonnych w Niepokalanowie.
 • 26.02. 1941 - 20 braci z Niepokalanowa zgłasza listownie władzom niemieckim swą gotowość pójścia do więzienia i poniesienia wszelkich dalszych konsekwencji w zamian za uwolnienie o. Maksymiliana i pozostałych uwięzionych. Prośba pozostaje bez odpowiedzi.
 • W marcu 1941 - o. Kolbe zostaje pobity na Pawiaku za wyznanie wiary.
 • 01.05.1941 - pisze drugi list z więzienia.
 • 12.05.1941 - pisze ostatni list z więzienia z prośbą o pilne przysłanie czystej bielizny.
 • 28.05.1941 - osadzony w obozie KL Auschwitz z nr 16670 w bloku 17.
 • 15.06.1941 - pisze z obozu list do swej matki przebywającej w Krakowie.
 • W ostatnich dniach lipca 1941 ma miejsce ucieczka więźnia z bloku 14, gdzie wówczas przebywa o. Kolbe. W odwecie komendant obozu zarządza między 29 lipca a 2 sierpnia apel i selekcję 10 więźniów, przeznaczonych na śmierć głodową w piwnicy nr 18 bloku 13 (później 11 zwanego Blokiem Śmierci). O. Maksymilian Kolbe zgłasza się dobrowolnie na śmierć w zamian za skazanego w wyniku selekcji Franciszka Gajowniczka.
 • 14.08.1941 - umiera dobity zastrzykiem fenolu.
 • 15.08.1941 - spalony w krematorium.
 • 17.10.1971 - Ojciec Święty Paweł VI ogłasza o. Maksymiliana błogosławionym
 • 10.10.1982 - Ojciec Święty Jan Paweł II ogłasza go świętym Męczennikiem.

ostatnia modyfikacja: 22-10-2002, 21:00, Strona do druku
Nasz patron
Kapłani

wiecej...


Copyright by Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Oświęcimiu. All rights reserved!
Polityka prywatności